ข่าวกิจกรรม : การประชุมหารือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กับสภาทนายความมาเลเซียเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : การประชุมหารือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กับสภาทนายความมาเลเซียเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู อยู่ระหว่างการหารือกับสภาทนายความมาเลเซียเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซียให้กว้างขวางขึ้น จากปัจจุบันที่เป็นโครงการนำร่องซึ่งจำกัดอยู่เฉพาะในกรุงกัวลาลัมเปอร์และปริมณฑลเท่านั้น

คาดว่า ในต้นปีหน้า จะสามารถขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมรัฐทางเหนือของมาเลเซียได้อีก 5 รัฐ ได้แก่ Perlis, Kedah, Penang, Kelantan และ Terengganu

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในมาเลเซียได้ที่ www.thaiembassy.org/kualalumpur/tclas