ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สอท. ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐- ๒๒.๐๐ น. ณ โรงแรม Grand Hyatt กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรัฐบาลมาเลเซียได้มอบหมาย Datuk Liew Vui Keong รมต. ประจำสำนัก นรม. (ด้านกฎหมาย) เป็นแขกเกียรติยศมาร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ ๖๐๐ คน ประกอบด้วยคณะทูต บุคคลสำคัญจากภาครัฐและเอกชน และเครือข่าย Friends of Thailand ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหาร ขนม และหวาน ผลไม้และเครื่องดื่มของไทย หลากหลายกว่า ๑๐ ซุ้ม โดยการสนับสนุนของสำนักงานต่าง ๆ ในทีมประเทศไทย มซ. และภาคเอกชนไทย