ข่าวกิจกรรม : คณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : คณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จำนวน 58  ท่าน ที่ได้เดินทางมาแข่งขันขับร้องประสานเสียง ในงาน 16th Malaysian Choral Eisteddfod International Choir Festival 2018  ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ คณะครูและนักเรียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเอกอัครราชทูต ฯ ได้มอบโอวาทและอวยพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะครูและนักเรียน

พร้อมนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีที่คณะนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทั้งสองรายการที่เข้าร่วม  ยินดีด้วยค่ะ