ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายรุจ โสรัตน์ อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธี พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์