ข่าวกิจกรรม : ในโอกาสครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : ในโอกาสครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งสิ้น ๗๐ คน