ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย
 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทยในหัวข้อ “Leveraging Trade and Investment Opportunity with Thailand” ณ ห้องจัดแสดงสินค้า 5 ศูนย์ประชุมกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Convention Centre - KLCC) โดยมีนางสาวนิภา นิรันดร์นุต อุปทูตรักษาการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ
 
 
งานสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำแนวคิดสร้างสรรค์ของไทยมาประกอบการทำธุรกิจในมาเลเซียในหัวข้อ “How Thai Creativity adds value to Malaysia Business? : Testimonials of Malaysia–Thailand Co-Creation” โดยมี Mr. Tonny Lim ผู้ก่อตั้ง Boat Noodle และ Mrs. Yannavee Goh ที่ปรึกษาของ Thai Odyssey ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
ในช่วงที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในประเทศไทย ในหัวข้อ “Why Thailand? : Experience Sharing on Investment in Thailand” โดยมี Mr. Goh Miah Kiat, CEO ของบริษัท Karex Berhad และ Mr. Daniel Ho Wai Ming, CFO ของบริษัท Tan Chong มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าไปลงทุนในไทย นอกจากนี้ คุณพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ร่วมให้ข้อมูลนโยบายด้านการลงทุนของไทยและสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปกว่า 100 คน 
 
ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ปี 2561 (Top Thai Brands 2018) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ที่ห้องจัดแสดงสินค้า 5 ณ ศูนย์ประชุม KLCC 
 
 
On 10 August 2018, the Royal Thai Embassy together with Office of Commercial Affairs in Kuala Lumpur organized a seminar “Leveraging Trade and Investment Opportunity with Thailand” at Hall 5, Kuala Lumpur Convention Centre – KLCC, officiated by Miss Nipa Nirannoot, Chargé d'Affaires a.i.
 
The first part of the seminar is on “How Thai Creativity adds value to Malaysia Business? : Testimonials of Malaysia–Thailand Co-Creation” where Mr. Tonny Lim, Founder of Boat Noodle and Mrs. Yanavee Goh, Chief Consultant, Therapist Development Department, Thai Odyssey share their experience in doing business with Thai creativity.
 
The second part of the seminar entitled “Why Thailand? : Experience Sharing on Investment in Thailand” where Mr. Goh Miah Kiat, CEO of Karex Berhad and Mr. Daniel Ho Wai Ming, CFO of Tan Chong Group share experience of investment in Thailand and giving some tips and advice to Malaysian business planning to invest in Thailand. Ms. Pannee Chengsuttha, Investment Advisor Plan and Policy Analyst, Expert Level, Board of Investment of Thailand (BOI) also provide information on Thailand investment policy as well as tax and non-tax  incentive and benefit for investing in Thailand especially in Eastern Economic Corridor (EEC) and Special Economic Zone in border areas.
 
The seminar was well attended and was part of Top Thai Brand 2018 exhibition which was held during 9-12 August at Hall 5 of Kuala Lumpur Convention Center. 
 

ไฟล์แนบ