ข่าวกิจกรรม : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในมาเลเซียเข้าร่วมพิธีมากกว่า ๕๐ คน