ข่าวกิจกรรม : ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุสล และจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ข่าว

ข่าวกิจกรรม : ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุสล และจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดพุทธไทยเชตวันและวัดพุทธชยันตี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยและครอบครัว ตลอดจนชาวไทยใน มซ. เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ คน

นอกจากนั้น สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ๑) เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และภริยา ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยกว่า ๓๐ คน ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรั้วกำแพงของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๒) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์ดูแลเด็ก/ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส Pusat Penjagaan Kanak - Kanak Cacat Taman Megah เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยเอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้นำข้าราชการฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทยและกลุ่มนักศึกษาไทยใน มซ. รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและผู้พิการทางร่างกาย/ทางสมอง และเด็กด้อยโอกาสที่พักอาศัยที่ศูนย์ฯ (อายุระหว่าง ๙ เดือน–๕๐ ปี ประมาณ ๑๒๐ คน) ได้แก่ ๑) กิจกรรมสันทนาการ อาทิ ระบายสีออกกำลังกาย เล่นเกมส์-แจกรางวัล และเล่านิทาน ๒) จัดเลี้ยงอาหารว่าง คาว/หวาน ได้แก่ ผัดไทย ข้าวเหนียวสังขยา เค้ก ผลไม้ และ ๓) บริจาคของเล่น/หนังสือนิทาน อาหารแห้ง และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว วัสดุอุปกรณ์ในครัว ข้าวไทยหอมมะลิ เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวไทย นอกจากนี้ ผู้แทนชุมชนไทยได้ร่วมกันบริจาคเงินเพิ่มเติมให้กับศูนย์ฯ ด้วย