ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนไทยในมาเลเซีย (งานใบตอง)  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนไทยในมาเลเซีย (งานใบตอง)

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนไทยในมาเลเซีย (ผู้เข้าอบรม 20 ท่านต่อ 1 หลักสูตร) เป็นหลักสูตรที่ 4/2561 (งานใบตอง) โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ.สงขลา จำนวน ๓ คน มาจัดการอบรมดังกล่าว