ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ อุปทูตรักษาการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยในมาเลเซีย ประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำมาเลเซียทั้งสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจประสานภารกิจ ได้ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส โดยมี พ.อ. เจษฎ์ จันทรสนาม รองผู้บังคับการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะ
คณะฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ การเมืองภายในและนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย รวมทั้งความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับมาเลเซีย