ข่าวกิจกรรม :   นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Genovasi (สถาบันพัฒนาความคิด) ณ เมืองเปอร์เตอร์ลิงจายา ข่าว

ข่าวกิจกรรม : นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Genovasi (สถาบันพัฒนาความคิด) ณ เมืองเปอร์เตอร์ลิงจายา

     นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Genovasi (สถาบันพัฒนาความคิด) ณ เมืองเปอร์เตอร์ลิงจายา

    วันนี้ (วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Genovasi (สถาบันพัฒนาความคิด) ณ เมืองเปอร์เตอร์ลิงจายา โดยเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้ร่วมพูดคุยกับ Datuk Lee Yew Meng ประธานบริหาร Genovasi เจ้าหน้าที่และโค้ช (Coach) โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความคิดและการปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดผ่าน ๕ กระบวนการ ได้แก่ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสังเคราะห์ความคิด การระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา การออกแบบความคิด และการนำความคิดไปใช้ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานราชการได้ เพื่อจัดกระบวนการทางความคิดให้ดียิ่งขึ้น (think better)
     โดย Genovasi เป็นสถาบันที่ช่วยในการพัฒนาและออกแบบความคิดเพื่อแก้ไขกระบวนความคิดที่ยุ่งเหยิง ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันดังกล่าวและสนับสนุนด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้ารัฐและข้าราชการของมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานตอบแทนองค์กรและประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สุถานทูตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐