ข่าวกิจกรรม :  นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซียในหัวข้อ “การศึกษาในมาเลเซียสำหรับนักเรียนไทย” หรือ “Study in Malaysia: For Thai Students” ข่าว

ข่าวกิจกรรม : นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซียในหัวข้อ “การศึกษาในมาเลเซียสำหรับนักเรียนไทย” หรือ “Study in Malaysia: For Thai Students”

    นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซียในหัวข้อ “การศึกษาในมาเลเซียสำหรับนักเรียนไทย” หรือ “Study in Malaysia: For Thai Students”

      เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซียในหัวข้อ “การศึกษาในมาเลเซียสำหรับนักเรียนไทย” หรือ “Study in Malaysia: For Thai Students”

     โดยส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการไทยศึกษาว่า "ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีการจัดตั้ง Thai Corner และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) ในการเปิดหลักสูตร Thai Studies ขึ้นมา เพื่อที่จะให้มีหลักสูตรการเรียนภาษาไทย และการเรียนเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ การจัดตั้งห้องสมุด และพัฒนาให้มีสื่อการสอนที่เพรียบพร้อม โดยคาดหมายว่า Thai Corner จะพัฒนาไปเป็น Thai Center และเป็นที่ที่ทุกคนจะสามารถมาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยได้ โดยจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ อยากให้เปิดหลักสูตรมาเลเซียศึกษา (Malaysian Studies) ขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันและกัน เพราะจะได้รู้จักกันมากขึ้น ไม่ใช่แค่การรู้จักกันแค่ผิวเผิน"

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐