ข่าวกิจกรรม : ประมวลภาพการลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : ประมวลภาพการลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ประมวลภาพการลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

    The signing of a book of condolences, following the passing away of Y.Bhg. Tan Sri Dr. Surin Pitsuwan, at Royal Thai Embassy, 206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, from 6 December 2017 to 8 December 2017.

     ประมวลภาพการลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องรับรอง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีีผู้เข้าร่วมลงนามฯ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ มหาวิทยาลัย เครือข่าย Friends of Thailand และประชาชนทั้งไทยและมาเลเซีย
     ผู้ร่วมลงนามฯ หลายท่านที่รู้จัก ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ฯ เป็นการส่วนตัว มีความโศกเศร้าเป็นอย่างมาก มีการยืนไว้อาลัยและสวดสั้น ๆ ในช่วงหลังการลงนาม และบางรายร่ำไห้ระหว่างการลงนามด้วย
แต่ละท่านที่เข้าร่วมลงนามฯ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ฯ และประเทศไทยที่ได้สูญเสียบุคคลที่มีคุณค่าอันเป็นที่รักและเคารพ และรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของชาติ แสดงความชื่นชมในบุคลิกความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งในฐานะนักวิชาการ นักพูด และนักการทูต ซึ่งคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่ออาเซียนและภูมิภาค โดยเฉพาะการทำงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ ทั้งต่อการรวมตัวและบูรณการของภูมิภาค การเสริมสร้างสันติภาพและส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน จะอยู่ในความทรงจำของประชาคมโลกตลอดไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ฯ ไปยังครอบครัวของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ฯ และรัฐบาลไทยผ่านช่องทางการทูต ก่อนหน้านี้ด้วยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐