ข่าวกิจกรรม : พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข่าว

ข่าวกิจกรรม : พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ -๒๒.๐๐ น. ณ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำพสกนิกรชาวไทยในประเทศมาเลเซีย กว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐