ข่าวกิจกรรม : นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าพบหารือกับ Datuk Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และคณะ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าพบหารือกับ Datuk Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และคณะ

     นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าพบหารือกับ Datuk Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และคณะ

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าพบหารือกับ Datuk Seri Mustafar Haji Ali อธิบดีกรมการตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย และคณะ โดยได้มีการหารือความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมือง การต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวไทยที่ถูกจับในมาเลเซีย การให้ใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานไทยในมาเลเซีย โดยเฉพาะสำหรับแรงงานร้านอาหารไทยประเภทต้มยำ และการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่นักเรียนนักศึกษาไทยในมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐