ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

     สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมี ออท. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปจากวัดพุทธไทยเชตวัน และวัดพุทธชยันตี ร่วมประกอบพิธี โดยมี ขรก. เจ้าหน้าที่ สอท. ทีม ปทท. และประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน และจัดกิจกรรม "จิตอาสาเฉพาะกิจฯ การร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นเสลา จำนวน ๙ ต้น) ปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ออท. และภริยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สอท. ทีม ปทท. และประชาชนชาวไทยที่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวม ๗๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐