ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เปิดทำเนียบฯจัดกิจกรรมบรรยายสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยแก่สื่อมวลชนมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เปิดทำเนียบฯจัดกิจกรรมบรรยายสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยแก่สื่อมวลชนมาเลเซีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เปิดทำเนียบฯจัดกิจกรรมบรรยายสรุปนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยแก่สื่อมวลชนมาเลเซีย

     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรม Special Media briefing ในหัวข้อ "Think Thailand: Malaysia 's Strategic Partner on Trade and Investment" ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Bernama, Bernama TV, TV3, Malay Mail, China Press และ ASEAN Post เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย รวมถึงศักยภาพของไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนกับมาเลเซียที่จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

 

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐