ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ร่วมงานเลี้ยงละศีลอดของชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยมลายา ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ร่วมงานเลี้ยงละศีลอดของชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยมลายา

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อละศีลอดเนื่องในเดือนรอมฎอนซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยมลายา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่วิทยาลัยตุนอามัดไซดีฯ โดยมีคณาจารย์ประจำวิทยาลัย คณดีคณะศิลปศาสตร์ฯ นายกสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย และคณะกรรมการบริหารชมรมนักศึกษาไทยประจำมหาวิทยาลัยมลายา ให้การต้อนรับ
 
On 3 June 2017, Miss Nipa Nirannoot, Minister Counsellor of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, attended a breaking of fast dinner organized by the Thai Students Society at University of Malaya (TSSUM), which was financially sponsored by the Embassy, at Tun Ahmad Zaidi Residential College. She was warmly welcomed by the College Master, Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, President of the Thai Student Association in Malaysia, and the Executive Committee of TSSUM.