ข่าวกิจกรรม : ฝ่ายกงสุลประชุมร่วมกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสภาทนายความมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : ฝ่ายกงสุลประชุมร่วมกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสภาทนายความมาเลเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อุปทูตรักษาราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและสำนักงานแรงงาน ได้ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของสภาทนายความมาเลเซีย เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพ
 
On 2 June 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Charge d'Affaires a.i., together with the Consular Section and the Labour Office of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, had a meeting with representatives from the Legal Aid Centre of the Malaysian Bar Council at the Embassy, to seek information and advice with an aim of improving the provision of legal assistance for Thai people in Malaysia.