ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ และฝ่ายกงสุล ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยที่รัฐซาราวัก ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ และฝ่ายกงสุล ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยที่รัฐซาราวัก

เมื่อวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ได้เดินทางไปยังรัฐซาราวักเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทย โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐซาราวัก และพบหารือกับผู้บังคับการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลเมืองตันญงมานิส ผู้บังคับการเรือนจำเมืองซิบู และรองหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมืองมิรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการส่งตัวคนไทยผู้ตกทุกข์กลับประเทศ โดยคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าเยี่ยมลูกเรือประมงไทยที่ถูกหลอกมาทำงานและถูกควบคุมตัวโดยทางการมาเลเซียด้วย
 
On 22-27 May 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, together with representatives from the Consular Section and the Labour office, visited Sarawak for a consular mission. During the trip, the delegation paid a courtesy call on the Chief of Sarawak Immigration and had a meeting with various representatives of local immigration offices, detention centres and prisons, discuss how to effectively assist the Thai people who are victims of human trafficking, especially in their repatriation.