ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมสาธิตการเสริมสวยให้แก่คนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมสาธิตการเสริมสวยให้แก่คนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการเสริมสวยให้แก่คนไทยในมาเลเซีย โดยเชิญอาจารย์พัทธ์วิรา พ้นภัย จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา มาสาธิตการถักเปียและเกล้าผมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการแต่งหน้าให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอาชีพให้แก่คนไทยในมาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 20 คน
 
On 20-21 May 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a beauty workshop for the Thai community. In this workshop, the Embassy invited an instructor from Luang Pratanrajnikorn Industrial and Community Education College, Songkhla, to demonstrate hairdressing and makeup for some 20 Thai people living in Malaysia, with an aim to enhancing their skills.