ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสำหรับภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสำหรับภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายสำหรับภาคเอกชนไทยในมาเลเซีย โดยได้เชิญผู้แทนบริษัทเอกชนไทย และสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย มาพบปะกับกลุ่มชาวมาเลเซียที่มีความเป็นมิตรกับประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการทำธุรกิจในมาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน
 
On 18 May 2017, the Royal Thai Embassy organized a networking session for Thai businesses in Malaysia. During this event, the Embassy invited representatives from Thai businesses in Malaysia as well as representatives from the Thai Student Association in Malaysia to meet representatives of the group of friends of Thailand at the Embassy to expand their network and discussion opportunities of expanding their businesses in Malaysia.