ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ พบหารือผู้แทนกรมพัฒนาสตรีมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ พบหารือผู้แทนกรมพัฒนาสตรีมาเลเซีย

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าพบหารือกับ ดร. ราญากามารียะฮ์ ราญาโมฮัมมัดคาลิด ผู้อำนวยการกองแนะแนวและให้คำปรึกษา กรมพัฒนาสตรีเกี่ยวกับปัญหาหญิงไทยถูกจับกุมและถูกกันตัวไว้เป็นพยานในคดีการค้ามนุษย์ในมาเลเซีย โดยกรมฯ ได้แสดงความยินดีที่จะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เมื่อมีคนไทยถูกกันตัวไว้เป็นพยานในคดีการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปยังบ้านพักฉุกเฉินต่าง ๆ ทั่วมาเลเซีย เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
On 17 May 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission, Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur, met YM Dr. Raja Kamariah Raja Mohd Khalid, Director of Guidance and Counselling Division, Department of Women Development, to discuss issues related to Thai human trafficking victims in Malaysia. In this connection, the Department of Women Development agreed to keep the Embassy updated on the list of Thai victims admitted to its shelter homes as witnesses in human trafficking cases on a regular basis. This is to enable the Embassy to provide assistance to them in a more efficient manner.