ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พระธรรมทูตมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พระธรรมทูตมาเลเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พระธรรมทูตมาเลเซีย ที่เมืองราชการปุตราจายา โดยมีดาโต๊ะซรี อ่อง กา ฉวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย คนที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี ตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียที่จะให้มีศูนย์ของศาสนาต่าง ๆ ที่ชาวมาเลเซียนับถือทั้งหมดในเมืองราชการปุตราจายา 
 
On 7 May 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission, Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, attended the ground breaking ceremony of the National Buddhist Centre (Pusat Buddhis Dhammaduta Malaysia) in Putrajaya. The ceremony was officiated by YB Datuk Seri Ong Ka Chuan, Minister of International Trade and Industry II.