ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ให้แก่คนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ให้แก่คนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ให้แก่คนไทยในมาเลเซีย โดยเชิญคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา นำโดยอาจารย์สุพัตรา ทองธรรมชาติ มาให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชนไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล้เคียงกว่า 20 คน เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตกแต่งบ้าน จัดกิจกรรม และเพื่อเป็นอาชีพต่อไป
 
On 29-30 April 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a flower arrangement demonstration short-term course for Thai people in Malaysia. The programme, which featured teachers from Luangpratanrajnikorn Industrial and Community Education College, was attended by over 20 Thai people living in the Klang Valley area.