ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปิดการบรรยายพิเศษของโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยมลายา ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปิดการบรรยายพิเศษของโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยมลายา

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมฟังเป็นเป็นผู้กล่าวปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Tribute to Benedict Anderson: His Works and 'Impact' on Thai and Southeast Asian Studies" โดย ศ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยมลายา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำมั่นเกี่ยวกับการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมความตื่นตัวและความตระหนักรู้ในหมู่นักวิชาการและนักศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทย

 
On 25 April 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, attended and delivered a closing remarks in the special lecture "Tribute to Benedict Anderson: His Works and 'Impact' on Thai and Southeast Asian Studies" by Prof. Charnvit Kasetsiri, organized by the Thai Studies Programme of University of Malaya.