ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานปิดโครงการค่ายเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานปิดโครงการค่ายเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายเรียนรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 โดยชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย และมหาวิทยาลัยไซนส์อิสลามมาเลเซีย ที่หมู่บ้านราเซา รัฐเประ โดยนำคณะนักศึกษาไทยในมาเลเซียจำนวน 40 คน ไปพักอาศัยและบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างชาวมาเลย์มุสลิมและชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และให้โอวาท โดยย้ำถึงความสำคัญของความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่ออาศัยอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับการต้อนรับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐเประ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านราเซาอย่างอบอุ่น
 
On 23 April 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, presided over the closing ceremony of the Multicultural Exchange Camp, organized by the Thai students societies of the National University of Malaysia, Universiti Putra Malaysia, and Universiti Sains Islam Malaysia at Kampung Rasau, Perak, on 21-23 April, bringing Thai students to learn about multicultural villages in Malaysia. HE the Ambassador was warmly welcomed by YB Dato' Hjh Rusnah Kassim, Member of Perak State Legislative Assembly, Mr Hamdan Hamzah, Village Chief, and Kampung Rasau and Kampung Orang Asli villagers.