ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการกองข่าว กรมราชทัณฑ์มาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการกองข่าว กรมราชทัณฑ์มาเลเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะดาโต๊ะญามาลุดิน บิน ซะอัด ผู้อำนวยการกองการข่าวและความมั่นคง กรมราชทัณฑ์มาเลเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้การดูแลผู้ต้องขังชาวไทยในมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 800 คน
 
On 7 April 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, paid a courtesy call on YBhg Dato' Jamaludin bin Saad, Director of Security and Intelligence Division, Malaysian Prison Department, to discuss ways in which the Embassy could best provide assistance to the Thai inmates.