ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับนางพิรุณรัตน์ วิเศษสุการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปิยะฉัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดินทางมาศึกษางานที่มาเลเซีย โดยได้หารือกับคณะฯ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาลมาเลเซีย
 
On 27 March 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, welcomed a delegation of executives of private schools from Nonthaburi Province, Thailand, who were on a study trip to Malaysia. They took this opportunity to exchange views and information regarding the education systems in Thailand and Malaysia and possible cooperation.