ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแกะสลักและตกแต่งจานอาหารสำหรับคนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแกะสลักและตกแต่งจานอาหารสำหรับคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแกะสลักและตกแต่งจานอาหาร โดยเชิญอาจารย์พัทธ์วิรา พ้นภัย และอาจารย์รชยา คงแก้วเคลื่อน จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา เดินทางมาสาธิตการแกะสลักและตกแต่งจานอาหารให้แก่คนไทยในมาเลเซียผู้สนใจจำนวนกว่า 20 คน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
 
On 25-26 March 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a short training course on decorative fruit and vegetable carving for Thai people in Malaysia. During this event, the Embassy invited teachers from Luangpratanratnikorn Industrial and Community Education College, Songkhla, to demonstrate fruit and vegetable carving for decoration purposes for over 20 members of the Thai Community in Kuala Lumpur and nearby areas.