ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูอาสาสอนภาษาไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูอาสาสอนภาษาไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกอบรมครูอาสาสอนภาษาไทยในมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปญฺโญ) ที่วัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเชิญครูอาสาสอนภาษาไทยชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามกว่า 40 คน เดินทางมาร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวสยามในมาเลเซีย
 
On 24 March 2017, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, presided over the closing ceremony of the training programme for over 40 Malaysian Siamese Thai-language teaching volunteers. The event was organized by the Vichianmolee Foundation, with the support of the Embassy, at Wat Chaimongkol, Songkhla.