ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนไทยทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติสอนศาสนากัวลาลัมเปอร์ มีนักเรียนไทยจำนวน 103 คน จาก 4 โรงเรียน เข้าร่วม โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และตันซรี ไคร์ โมฮะมัด ยูโซฟ อธิบดีกรมการศึกษามาเลเซีย เป็นประธานเปิดงาน 
 
ในช่วงของกิจกรรมการแนะแนว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย การเลือกสาขาวิชาสำหรับศึกษาต่อที่เหมาะสม และขั้นตอนสำหรับการเทียบวุฒิและการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอุดมศึกษาของไทยในระบบต่าง ๆ รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในต่างประเทศด้วย
 
On 22-23 March 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, in collaboration with the Ministry of Education of Thailand and Ministry of Education Malaysia, organized a career counselling session for 103 Thai students currently under the Malaysian Government Scholarship Programme at Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. The event was graced by HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, and Y.Bhg. Tan Sri Dr. Khair bin Mohamad Yusof, Director-General of Education Malaysia. 
 
During the two days, the Embassy invited speakers from various agencies within the Ministry of Education of Thailand and the Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu to discuss with the Thai students regarding the trend in the economic development in Thailand, the making of career choices, and procedures relating to application to study in institutions of higher learning in Thailand.