ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ร่วมหารือกับกลุ่มชาวมาเลเซียที่เป็นมิตรกับประเทศไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ร่วมหารือกับกลุ่มชาวมาเลเซียที่เป็นมิตรกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มชาวมาเลเซียที่มีความเป็นมิตรกับประเทศไทย นำโดยตนกูโซเฟีย ยีวา พระภคินีในสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์ โดยได้ใช้โอกาสนี้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่ม "มิตรประเทศไทย" ให้มีความเข้มแข็งและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสะพานสำหรับการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
On 28 February 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, attended a dinner for the Malaysian Group of Friends of Thailand, hosted by YTM Tunku Sofiah Jewa at her residence. His Excellency took this opportunity to lead the discuss on how the Group could be strengthened and become sustainable.