ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อสตรีอย่างง่าย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อสตรีอย่างง่าย

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การตัดเย็บเสื้อสตรีอย่างง่าย" ภายใต้โครงการสถานทูตไทย-สถานเรียนรู้สำหรับคนไทย โดยเชิญ อ. วนิดา แย้มทิม และ อ. สุภาภรณ์ ลอยแก้ว จากวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ. สงขลา มาสอนและกำกับการเขียนแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีอย่างง่ายสำหรับคนไทยในมาเลเซีย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15 คน
 
On 25-26 February 2017, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a beginner's dressmaking training programme for members of the Thai community in Malaysia. The Embassy invited 2 teachers from Luangpratanrajnikorn Industrial and Community Education College, Songkhla, to training some 15 Thais in Malaysia in designing and making basic female blouses and dresses at the Ambassador's Official Residence.