ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศ. ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ บรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาเลเซียในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้มอบหนังสือด้านสังคมศาสตร์จำนวนกว่า 130 เล่ม เพื่อมอบให้แก่โครงการไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยมลายาต่อไป
 
On 24 February 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcomed lecturers and students from Southeast Asian Studies Programme of Thammasat University. On this occasion, HE the Ambassador provided a briefing and engaged in a discussion with the students regarding the situation in Malaysia and the conduct of relations between Malaysia and Thailand. Additionally, the students handed over 130 social sciences textbooks to the Ambassador, which are to be handed over to the Thai Studies Programme of University of Malaya.