ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับ รศ. นภาพร เมฆขยาย พร้อมด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเดินทางมาเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงานในมาเลเซีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเดินทางมาฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาในมาเลเซีย รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาก่อนการเดินทางมาฝึกงานในต่างประเทศ
 
On 23 February 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcomed and had a discussion with Assoc. Prof. Napaporn Meckhayai together with lecturers from Western Languages Section, Faculty of Liberal Arts of Mae Jo University, who visited Malaysia to explore opportunities for student exchanges, student internship and cooperative education.