ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ ศอ.บต.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเดินทางมาติดตามสถานการณ์คนไทยในมาเลเซีย โดยเฉพาะแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่ถูกจับกุมจากการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคนไทย และการดำเนินการของ ศอ.บต. ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต้นทาง
 
On 9 February 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcome Rear Admiral Somkeart Ponprayoon, Deputy Secretary-General of the Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) of Thailand, who visited Malaysia to follow up on cases relation to human trafficking victims from southern Thailand.