ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจและการเมืองโลก รุ่น 7 ซึ่งเดินทางมาศึกษางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นผู้คณะนักศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย และจุดเด่นของมาเลเซียในด้านต่าง ๆ
 
On 7 March 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcomed Prof. Dr. Chaiwat Khamchoo, executive director, together with lecturers and students from King Prajadhipok's Institute, who visited Malaysia and Singapore as part of their training course. On this occasion, HE the Ambassador exchanged information and opinions with the students regarding the Thai-Malaysian relations and strengths of Malaysia in various dimensions.