ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีแก่วุฒิสมาชิกมาเลเซียเชื้อสายสยาม ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีแก่วุฒิสมาชิกมาเลเซียเชื้อสายสยาม

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อแสดงึวามยินดีแก่นายอนันต์ รัตนธาดา วุฒิสมาชิกมาเลเซียเชื้อสายสยามคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2559 สืบแทนดาโต๊ะซรีบุญสม สุวรรณมณีย์ ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับนายอนันต์ฯ และผู้แทนชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามในกรุงกัวลาลัมเปอร์เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญยิ่งของชาวสยามการเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทย
 
On 17 January 2017, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, hosted a dinner to congratulate the appointment of YB Tuan Aknan Eh Took as new Malaysian Siamese Senator, succeeding YB Datuk Seri Boon Som A/L Inong. On this occasion, HE the Ambassador had a discussion with YB the Senator and representatives of the Siamese Community in Kuala Lumpur regarding the important role of the Siamese Community as bridge for deeper ties between Malaysia and Thailand.