ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมเทศกาลอาหารไทยที่รัฐสลังงอร์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมเทศกาลอาหารไทยที่รัฐสลังงอร์

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมชมงานเทศกาลแสดงสินค้าฮาลาลไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Halal Food Festival 2016-2017 หรือ MATHAF) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนและวัฒนธรรมสลังงอร์ เมืองชาห์อาลัม โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบการจากภาคใต้ของไทยที่มาร่วมขายสินค้าในงานด้วย
 
On 28 December 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, visited the Malaysia-Thailand Halal Food Festival 2016-2017 at Selangor Youth and Cultural Complex, Shah Alam.