ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย อาทิ ตุนกูโซเฟีย ยีวา พระภคินีในอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ ๑๔ แห่งมาเลเซีย ดาโต๊ะไซยด์อาริฟฟ ฟัดซิลลาฮ์ อดีตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มบุคคลสำคัญชาวมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย และแนวทางการฟื้นฟูสมาคมมิตรภาพมาเลเซีย-ไทย
 
On 21 December 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, hosted a dinner in honour of a group of prominent Malaysian friends of Thailand at his official residence. During the meeting, His Excellency had an opportunity to exchange views with the participants regarding the reinvigoration of the Malaysia-Thailand Association and the grouping of prominent Malaysians who had good connection with Thailand.