ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับพลเอกวิทยา วชิรกุล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ ซึ่งเดินทางมาศึกษางานที่มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของมาเลเซียและสถานะทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทย และเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ
 
On 13 December 2016, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Charge d'Affaires, a.i., of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, welcomed General Wittaya Wachirakul, Adviser, and a delegation of lecturers and students from the National Defence College of Thailand, who were on a study visit to Malaysia and Singapore. On this occasion, the Embassy provided a briefing on the Thai-Malaysian relations and hosted a dinner in honour of the delegation.