ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุจากวัดพุทธไทยเชตวัน วัดแม่ลิ้ว และวัดพุทธชยันตี (วัดแปดเหลี่ยม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ที่ธรรมศาลาจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย ผู้แทนบริษัทเอกชนไทย และชาวไทยในมาเลเซียเข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน