ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธไทยเชตวัน วัดแม่ลิ้ว และวัดพุทธชยันตี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ธรรมศาลาจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธาน และมีคณะข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ชุมชนไทยในมาเลเซีย และผู้แทนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามกว่า 80 คน เข้าร่วม