ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารที่วัดพุทธไทยเชตวัน ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารที่วัดพุทธไทยเชตวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ที่ธรรมศาลาจริยาภรณ์ วัดพุทธไทยเชตวัน เมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘ รูป จากวัดพุทธไทยเชตวัน รัฐสลังงอร์ วัดแม่ลิ้ว กรุงกัวลาลัมเปอร์ และวัดพุทธชยันตี กรุงกัวลาลัมเปอร์ สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 50 วันการสวรรคต โดยมีผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชนและองค์กรไทยในมาเลเซีย และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐสลังงอร์ และรัฐใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกว่า 70 คน