ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อร่วมปาฐกถาในการสัมมนาด้านการศึกษาของ Bett Asia ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล และร่วมประชุมในกรอบ Wilton Park ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 
On 16-17 November 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, welcomed HE Mr Teerakiat Jareonsettasin, MD, Deputy Minister of Education of Thailand, who visited Malaysia to give talks in Bett Asia Seminar and participate in Wilton Park forum in Kuala Lumpur.