ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ เปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายชาวสยามในมาเลเซียที่มหาวิทยาลัยมาลายา ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ เปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายชาวสยามในมาเลเซียที่มหาวิทยาลัยมาลายา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูตและอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามในรัฐตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งจัดแสดงเมื่อวันที่้ 7-21 พฤศจิกายน 2559 ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย มหาวิทยาลัยมาลายา โดยมีตันซรี ศาสตรจารย์ ดร. โมฮามัดอามีน ญาลาลุดีน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ฮานาฟี ฮุสซิน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร. มาลา ราโจ หัวหน้าโครงการไทยศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดยในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวน 25 เล่มให้แก่อธิการบดีฯ เพื่อมหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ในโครงการไทยศึกษาต่อไปด้วย
 
On 11 November 2016, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Charge d'Affaires, a.i., of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, launched the photographic exhibition entitled "A Siamese Journey in Malaysia", which depicted the lives and cultures of the Malaysian Siamese who lived in the northern states of the federation, at the Museum of Asian Arts, University of Malaya. She was warmly welcomed by Y.Bhg. Tan Sri Prof. Dr. Mohd Amin Jalaludin, UM Vice-Chancellor, Assoc.Prof. Dr. Hanafi Hussin, Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, and Dr. Mala Rajo Sathian, Head of the Thai Studies Programme. Additionally, the Charge d'Affaires, a.i., also presented a collection of 25 books about Thailand to the Vice-Chancellor, for the use within the UM Thai Studies Programme.