ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยนายชัยยศ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทยในมาเลเซีย ได้ให้การต้อนรับพลเอกสุรชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพบหารือกับผู้ประกอบการไทยในมาเลเซียประมาณ 20 ราย โดยได้รับฟังสถานะการดำเนินธุรกิจและรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินการเพื่อประมวลนำไปพัฒนากลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการไทยด้วย
 
อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน โดยมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี 2559 และไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2561
 
On 28 September 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, together with Mr Chaiyot Yousub, Minister-Counsellor (Labour), welcomed HE Gen Sirichai Distakul, Minister of Labour of Thailand, who visited the Embassy to meet a score of Thai entrepreneurs in Malaysia in order to exchange views and information regarding the opportunities and obstacles to their businesses in Malaysia.