ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการประชุมเพื่อติดตามและผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการประชุมเพื่อติดตามและผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีมประเทศไทยในมาเลเซียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและผลักดันยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซียขึ้นที่โรงแรมจี เกอลาไว รัฐปีนัง โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และมีผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทย และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยต่อมาเลเซียเข้าร่วม อาทิ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับมาเลเซียทั้งในเรื่องของความมั่นคงและการลดอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันในภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุกระดับและทุกมิติให้ดียิ่งขึ้นไป
 
On 15 September 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a workshop among Team Thailand and representatives of relevant Thai agencies on the promotion of Thai-Malaysian relations. The meeting was chaired by HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, and was attended by the Consuls-General in Penang and Kota Bharu, Deputy Governors of Yala, Pattani, Songkhla and Satun, and representatives from agencies such as the Department of Customs, the Immigration, and the Office of the National Economic and Social Development Board.