ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสัมมนาอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสัมมนาอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการสัมมนาอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย โดยเชิญวิทยากรจากกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สตรีและเด็กจากประเทศไทยมาร่วมให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่มาร่วมการสัมมนาจากรัฐต่าง ๆ ในมาเลเซีย กว่า 60 คน ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 
On 7 September 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a seminar for over 60 Thai volunteers in Malaysia. During this event, which was officiated by Ms Sirintra Chantapan, Minister and Deputy Chief of Mission, the Consular Section invited representatives from a prominent volunteer group in Thailand to provide guidelines and share as well as exchange views, experience, and best practices with the participants from various states both in the Peninsular and East Malaysia.